BLACKJACK

1. S koliko igralci bo prikazana kazino verzija Blackjacka? Koliko igralcev lahko igra Blackjack na splošno? Kaj se uporablja za prave oziroma virtualne stave?
Kazino verzija Blackjacka bo prikazana z 2 igralcema, pri čemer en deli karte (ne stavi nobenega denarja), drugi pa sodeluje v igri (stavi denar). Delitelj ne sodeluje v igri. Uporabi pa se 1 paket kart brez jokerjev, torej 52 francoskih kart (križi, kare, desetke, piki).

Blackjack pa lahko igra neomejeno število igralcev, pri čemer je 1 igralec delitelj kart. Uporabi se lahko več paketov francoskih kart.

Žetoni

V igralnicah se za stave uporabljajo čipi. Za družabno igranje Blackjacka se lahko uporabljajo kovanci, virtualni kovanci ipd.

2. Kaj je treba storiti najprej?
Najprej je treba dobro premešati karte.

3. Kako se delijo karte?
Ena karta se obrnjena navzgor dodeli igralcu, ena pa delitelju. Potem se igralcu dodeli še ena karta. Ravno tako delitelju, vendar njemu se obrne s hrbtom karte navzgor (Slika 1).

Deljenje kart pri Blackjacku
Slika 1: Deljenje kart pri Blackjacku

4. Kaj je cilj igre Blackjack? Kako je s dodeljevanjem točk?
Cilj igre je, da ima igralec 21 točk, vendar ne čez 21. Če pride čez 21, je izgubil igro. Karte od 2 do 10 imajo toliko točk, kot na njih piše. Kralj, dama in Janezi so vredni 10 točk. Asi so vredni 1 točko ali 11 točk, odvisno od situacije.

5. Kako poteka igra v prvem krogu?
Igralec ima odkriti 2 karti: srčevo petko in srčevo osemko. To šteje 13 točk (Slika 2).

Igralec ima v 1. krogu dodeljeni naslednji karti: srčevo petko in srčevo osemko
Slika 2: Igralec ima v 1. krogu dodeljeni naslednji karti: srčevo petko in srčevo osemko

Igralec lahko reče delitelju, da želi karto. Položi 2 prsta navzdol (Slika 3).

Če igralec želi karto iz kupa, ob kartah pokaže dva prsta navzdol
Slika 3: Če igralec želi karto iz kupa, ob kartah pokaže dva prsta navzdol

 

Če ne želi karte, samo potegne z roko iz ene strani na drugo (Slika 4).

Če igralec ne želi karte, potegne roko na kratko iz desne proti levi
Slika 4: Če igralec ne želi karte, potegne roko na kratko iz desne proti levi

V našem primeru igralec želi karto. Dobi karto iz vrha kupa, ki mu jo izroči delitelj. Dobil je križevega asa. Sedaj ima križevega asa, srčevo petko in srčevo osemko. Iz src ima 13 točk, as pa je lahko 11 točk ali 1 točka. 11 ne more biti, ker potem ima čez 21 točk, če bi prišteli še 13 (11 + 13 = 24). V tem primeru bo križev as vreden 1 točko (5 + 8 + 1 = 14) (Slika 5).

Igralec v 1. krogu dobi iz kupa križevega asa
Slika 5: Igralec v 1. krogu dobi iz kupa križevega asa

Igralec želi še eno karto. Dobi srčevega Janeza, kar znese več kot 21 (5 + 8 + 1 + 10 = 24). To pomeni, da je igralec izgubil (Slika 6). Delitelj obrne svojo karto. To dejanje ni bilo potrebno. Odprte karte damo na stran.

Igralec dobi iz talona srčevega kralja (10 točk), kar pomeni izgubo igre, ker ima 24 točk
Slika 6: Igralec dobi iz talona srčevega Janeza (10 točk), kar pomeni izgubo igre, ker ima 24 točk

6. Kako poteka igra v drugem krogu?
Zopet delimo 2 karti igralcu in 2 karte delitelju, pri čemer je ena karta obrnjena s hrbtom navzdol. Tista, ki jo zadnjo delitelj izroči sebi. Igralec ima pikovo dvojko in srčevega kralja, to je 12 točk (2 + 10 = 12). Želi še eno karto. Dobi karovo damo. To je več kot 21 (2 + 10 + 10 = 22), kar pomeni, da je izgubil (Slika 7). Damo odprte karte na stran.

Igralec je izgubil igro v 2. krogu, ker je imel več kot 21 točk
Slika 7: Igralec je izgubil igro v 2. krogu, ker je imel več kot 21 točk

7. Kako poteka igra v tretjem krogu, če igralec ne želi karte iz talona (z roko potegne čez karte)? Koliko točk potrebuje delitelj, da mu ni treba vzeti karte iz talona?
Zopet delimo 2 karti igralcu in 2 karte delitelju, pri čemer je ena karta obrnjena s hrbtom navzdol. Tista, ki jo zadnjo delitelj izroči sebi. Igralec ima srčevo devetko in križevega kralja, to je 19 točk (9 + 10 = 19). Ne želi več kart, kar pokaže, da na določeni višini potegne z roko čez svoje dve karti (Slika 8).

Igralec potegne na določeni višini roko čez svoji 2 karti, kar pomeni, da ne želi karte iz talona
Slika 8: Igralec potegne na določeni višini roko čez svoji 2 karti, kar pomeni, da ne želi karte iz talona

Delitelj “odpre” pikovega Janeza, ko je obrnil svojo karto. Če ima v zbiru kart manj od 17 točk (pikov Janez in karova sedmica -> 10 + 7 = 17, mora igrati, dokler ne dobi 17 točk ali več. V našem primeru ima delitelj točno 17 točk. Zmagal je igralec, ker ima večje število točk (Slika 9).

Delitelj obrne karto, pri čemer se pokaže pikov janez
Slika 9: Delitelj obrne karto, pri čemer se pokaže pikov janez, kar pomeni poraz. Igralec ima 19 točk. Delitelj pa 17 točk.

8. Kako poteka igra v četrtem krogu, če igralec ne želi karte iz talona in delitelj vleče karte, dokler nima čez 17 ali enako 17? Zakaj je zmagal delitelj?
Zopet delimo 2 karti igralcu in 2 karte delitelju, pri čemer je ena karta obrnjena s hrbtom navzdol. Tista, ki jo zadnjo delitelj izroči sebi. Igralec ima pikovo osemko in križevo šestko, to je 14 točk (8 + 6 = 14). Ne želi še ene karte (“ostane”), ker špekulira, da delitelj ne bo dobil manj kot 21. Delitelj obrne karto. Dobi križevo trojko in pikovo šestko, kar je 9 točk (3 + 6 = 9). Vzeti mora še eno karto, pri čemer dobi pikovo trojko, kar je 12 točk (3 + 3 + 6 = 12). Mora vleči karte naprej, ker ni dosegel 17 točk ali več, pri čemer dobi srčevo sedemko, kar je skupaj 19 točk (3 + 3 + 6 + 7 = 19). Delite lj pri tem “ostane”. Igralec izgubi, ker ima samo 14 točk (Slika 10).

Delitelj vleče karte iz talona, ker je igralec "ostal" in zbere manj kot 21 točk, to je 19 točk
Slika 10: Delitelj vleče karte iz talona, ker igralec ni želel kart iz talona  in zbere manj kot 21 točk, to je 19 točk

8. Kako poteka igra v petem krogu, če smo dobili dve karti enakih vrednosti in različnih barvu?
Zopet delimo 2 karti igralcu in 2 karte delitelju, pri čemer je ena karta obrnjena s hrbtom navzdol. Tista, ki jo zadnjo delitelj izroči sebi. Igralec ima pikovo sedemko in križevo sedemko. Igralec se je odločil, da bo karte razdelil (položi jih eno poleg druge). Na obe stavi npr. 10 denarnih enot (Slika 11).

Razdvojitev kart, za katere se je odločil igralec
Slika 11: Razdvojitev kart, za katere se je odločil igralec

Delitelj mu za vsak kup izroči po še eno karto (Slika 12).

Dobi še eno karto od delitelja za vsak kup
Slika 12: Dobi še eno karto od delitelja za vsak kup

Igralec lahko ne vzame nobene karte več (“ostane”), ali jih vzame od delitelja. Igralec želi vzeti karto za en kup. Na kupu, ki je obrnjen navzgor, ima križevo sedemko, srčevo dvojko in srčevo šestko (7 + 2 + 6 = 15). Tukaj ima 15 točk. Za ta kup ne želi nobene karte več (“ostane”). Vzame še eno karto za drugi svoj kup, pri čemer ima sedaj na tem kupu: pikovo devetko, karovo dvojko in pikovo sedemko, pri čemer ima (9 + 2 + 7 = 18). To je 18 točk. Igralec želi, da “ostane” (Slika 13).

Vse karte igralca, če je šlo za deljenje dveh kart enakih vrednosti in različnih barvu
Slika 13: Vse karte igralca, če je šlo za deljenje dveh kart enakih vrednosti in različnih barvu

Ker ima obrnjeno navzgor karto, ki šteje 10 točk (kralj, dama, Janez), je njegova dolžnost, da pogleda, kakšna je karta, ki je obrnjena navzdol. Če je as, ga takoj obrne in najavi Blackjack. Če ni, jo vrne nazaj (Slika 14).

Preveri, če je zaprta karta poleg odprte, ki šteje 10 točk (dama, Janez, Kralj) as, takoj najavi blackjack
Slika 14: Preveri, če je zaprta karta poleg odprte, ki šteje 10 točk (dama, Janez, Kralj), as, takoj najavi blackjack

Ko je igralec končal, delitelj obrne karto, ki je pikov kralj. To znaša 20 točk. Igralec je izgubil na obeh kupih, ker ima manj točk na vsakem od kupov od delitelja. Na prvem kupu ima 15 točk. Na drugem kupu ima 18 točk. Delitelj pa ima 19 točk. Ta način ni priporočljiv, ker ne daje dobrih rezultatov (Slika 15).

Slika 15: Igralec nasproti delitelju izgubi na obeh kupih, ker ima na obeh manj točk
Slika 15: Igralec nasproti delitelju izgubi na obeh kupih, ker ima na obeh manj točk

8. Kako poteka igra v šestem krogu?
Zopet delimo 2 karti igralcu in 2 karte delitelju, pri čemer je ena karta obrnjena s hrbtom navzdol. Tista, ki jo zadnjo delitelj izroči sebi. Ker ima delitelj kralja, pogleda obrnjeno karto, če je as, da bi lahko klical Blackjack. Ker ni as, delitelj nadaljuje igro. Igralec želi vleči karto iz kupa, pri sebi že ima srčevo trojko in karovo šestko. Dobi pa še karovo 10, kar znaša 19 točk. Ne želi več kart, kar pomeni, da “ostane”. Delitelj obrne karti (karova trojka in karov kralj). Dobi pa še križevega Janeza, dobi še 10 točk. Skupaj 23 točk (Slika 16).

Delitelj izgubi, ker ima več kot 21 točk
Slika 16: Delitelj izgubi, ker ima več kot 21 točk

9. Kako se igra Blackjack, če igralec vplača zavarovanje?
Če je ena od deliteljevih kart as. Drugemu igralcu se nudi možnost, da plača zavarovanje. Gre za dodatno stavo. Če je deliteljeva karta, ki je obrnjena s hrbtom navzdol desetka, bo igralec dobil stavo, ker je dobil Blackjacka. Igralec upa na srečo.

10. Kdaj dobi igralec Blacjack?
Če igralec med deljenjem dobi karto, ki je vredna deset točk (desetka, dama, Janez, kralj) in asa, ima Blackjack. To znaša 21 točk. Dobi 4-kratno vrednost svoje stave.

BLACKJACK ONLINE

Za Blackjack online kliknite tukaj (namesitev je možna na mobilni telefon, tablico …). Gre za android aplikacijo!


Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=puY7LeuRZgc
https://www.slocasino.com/casino-igre/blackjack/