REMI

Remi (1. enostavna varianta)

1. Koliko kart potrebujemo? Koliko jokerjev?
Dva paketa kart (2x po 52 kart). Nič jokerjev.

2. Ali se oba paketa skupaj premešata?
Oba paketa se skupaj premešata.

3. Koliko kart se razdeli vsakemu, če igrata 2, 3 ali 4 igralci?
2 igralca -> vsak dobi po 10 kart -> 3 ali 4 igralci deli po 7 kart.

4. Kako prvi začne?
Vrže eno karto obrnjeno navzgor (kup za odlaganje kart) poleg kupa od deljenja (kup za vzemanje kart).

5. Kaj stori naslednji?
Naslednji potem kupi karto iz kupa. Lahko se z njegovimi kartami, če mu le te omogočajo, odpre (začne tvoriti lestvice).

6. Kateri dve kombinaciji imaš, da se odpreš?
Da se odpreš imaš dve kombinacije:
1. Zaporedje treh ali več kart enakega znaka in različnih vrednosti (številk) (npr. 4, 5, 6 križ ipd.) (Slika 1).

Iskrive karte: Različne vrednosti, enaki simboli
Slika 1: Kombinacija: Iskrive karte: Različne vrednosti (številke karte), enaki simboli (znaki karte)

2. Tri enake karte različnih znakov (številk) (npr. karo sedmica, pikova sedmica, križeva sedmica) (Slika 2).

Iskrive karte ista vrednost različni simbol
Slika 2: Kombinacija: Enake vrednosti (številke karte), različni simboli (znaki karte)

7. Kdaj se lahko odpreš?
Ko kupiš, se lahko odpreš.

8. Kaj storiš, če se ne moreš odpreti?
Če se ne moreš odpreti, vržeš eno karto na kup.

9. Kaj stori naslednji?
Naslednji potem spet kupi, itd.

10. Kaj lahko delaš, ko si enkrat odprt, da si manjšaš število kart v roki?
Šele ko si enkrat odprt lahko sodeluješ pri ostalih, ki so odprti: prilagaš karte, ki se ujemajo k njegovem zaporedju, ter s tem si manjšaš število kart v roki.

11. Kdo zmaga?
Zmaga tisti, ki mu zmanjka kart.

12. Koliko časa igramo, če jih igra več?
Če jih igra več, potem včasih igramo dokler ne ostane samo še eden s kartami, ali pa seštejemo vrednost kart in si zapisujemo. Npr. kralj, kraljica, Janez prinašajo 10 točk, As je 1 točka, ostale karte so vredne toliko, kolikor piše na njih, npr. križeva 9, prinaša 9 točk.

Remi (2. varianta)

1. Koliko kart potrebujemo? Koliko jokerjev?
Dva paketa kart (2x po 52 kart + 2 jokerja za vsak paket) (skupaj 4 joker karte).

2. Ali se oba paketa skupaj premešata?
Oba paketa se skupaj premešata.

3. Koliko kart se razdeli vsakemu? Koliko ima kart oseba, ki prva meče?
14 kart -> 15 kart.

4. Kako prvi začne?
Vrže eno karto obrnjeno navzgor (kup za odlaganje kart) poleg kupa od deljenja (kup za vzemanje kart).

5. Kaj stori naslednji?
Naslednji potem kupi karto iz kupa ali pa njegovo karto, če mu le ta karta omogoča da se odpre.

6. Koliko mora imeti seštevek, da se odpre?
In sicer če ima seštevek kart 51 ali več.

6. Kateri dve kombinaciji imaš, da se odpreš?
Da se odpreš imaš dve kombinacije:
1. Barvno zaporedje treh ali več kart enakega simbola (npr. 9, 10, fant);
2. Tri enake karte različnih simbolov (npr. karo sedmica, pikova sedmica, križeva sedmica).

7. Kdaj se lahko odpreš?
Ko kupiš, se lahko odpreš.

8. Kaj storiš, če se ne moreš odpreti?
Če se ne moreš odpreti, vržeš eno karto na kup.

9. Kaj stori naslednji?
Naslednji potem spet kupi, itd.

10. Kje je lahko karta AS glede zaporedja?
Karta AS je lahko na začetku ali na koncu zaporedja. Npr. AS, 2, 3 ali pa dama, kralj, AS.

11. Koliko šteje v prvem primeru? Koliko šteje v drugem primeru?
V prvem primeru šteje kot 1, v drugem pa kot 10.

12. Kako se lahko štejejo karte?
AS: 1 ali 10 točk (odvisno kje je); 1 – 10: od ena do deset točk; fant, dama, kralj: 10 točk; joker: nadomesti eno karto, torej je vreden toliko, kolikor je karto, ki jo zamenja.

Primer, če imaš: karo 6, 7 in 8 ter tri različne fante je skupen seštevek 51 in se že lahko odpreš.

13. Kaj lahko delaš, ko si enkrat odprt, da si manjšaš število kart v roki?
Šele ko si enkrat odprt lahko sodeluješ pri ostalih, ki so odprti: prilagaš karte, ki se ujemajo k njegovem zaporedju, ter s tem si manjšaš število kart v roki.

13. Kaj lahko storiš z joker karto?
Če ima on namesto ene karte joker karto, jo lahko vzameš v kolikor imaš ravno tisto, ki jo rabi.

14. Kdaj lahko vzameš jokerja?
Npr. če ima zaporedje: karo 4, joker, in 6 in imaš ti karo 5, mu jo lahko priložiš in vzameš jokerja.

15. Kaj rabiš, če ima dva različna fanta in enega jokerja?
Če pa ima dva različna fanta in enega jokerja, rabiš oba ostala fanta, da mu lahko joker karto vzameš.

16. Kdo zmaga?
Zmaga tisti, ki mu zmanjka kart.

17. Koliko časa igramo, če jih igra več?
Če jih igra več, potem včasih igramo dokler ne ostane samo še eden s kartami, ali pa seštejemo vrednost kart in si zapisujemo.

REMI ONLINE

Za Remi online kliknite tukaj.

web counter