IGRE S KARTAMI

Pri igrah s kartami gre običajno za družabne igre. Igralci uporabljajo igralne karte različnih vrst:
– francoske ali angloameriške igralne karte t.i. navadne (klasične) igralne karte, npr. iskrive karte;
– tarok karte;
– karte za briškolo …

Igre s kartami lahko igra en igralec, npr. pasjanso oz. polaganje kart ali več igralcev.

Namen iger s kartami je lahko zbiranje točk ali pa gre za igre na srečo, npr. poker, Black Jack, …, kjer se igra za denar.

Zgodovina igralnih kart

1. Čemu služijo igralne karte?
Igralne karte, ki služijo preganjanju dolgočasja, pridobivanju (in žal izgubljanju)
premoženja, ki ga mnogi uporabljajo za dokazovanje svoje nadmoči nad šibkejšim nasprotnikom, za prerokovanje prihodnosti, oboževane in preklete karte, imajo pestro in zanimivo zgodovino.

2. Kje je domovina igralnih kart?
Domovina kart naj bi bila nekje v osrednji Aziji, od koder se je igra širila proti vzhodu (Kitajska, Koreja), jugu (Indija) in zahodu (Afganistan, Iran, arabske dežele in končno Evropa).

3. Katerega leta so se pojavile igralne karte, če upoštevamo stare kitajske vire?
Po starih kitajskih virih so se igre s kartami pojavile leta 1120 na cesarskem dvoru kot zabava cesarskih priležnic.

4. Kdaj so karte prvič omenjene v Evropi?
V Evropi so karte omenjene v kroniki Sandra de Pipozza leta 1299.

5. Katero igro so leta 1379 igrali v Viterbu (Italija), ki je obenem s tarokom najstarejša poznana igra s kartami v Evropi?
Znano je, da so leta 1379 v Viterbu (Italija) igrali igro z imenom nagib, ki je obenem s tarokom najstarejša poznana igra s kartami v Evropi.

6. Kdaj so se pojavile igralne karte v bivši Jugoslaviji?
Pri nas so se pojavile karte med 13. in 15. stoletjem.

7. Kaj je prepovedal leta 1488 takratni škof v Omišlju?
Leta 1488 je takratni škof v Omišlju svoji duhovščini pod kaznijo prepovedal hazardne igre s kartami.

8. Katere tri vrste kart, ki so različne po obliki, uporabljamo v današnjih časih?
Danes uporabljajo tri vrste po obliki različnih kart: francoske, nemške in italijanske.

9. Katera oblika kart se je udomačila v Sloveniji?
Francoska oblika igralnih kart se je udomačila v Sloveniji.

10. Kakšnih barvu sta srce, karo, pik in križ?
Srce in karo sta rdeče barve, pik in križ pa črne.

Pri francoskih kartah (iskrivih kartah) sta srce in karo rdeče barve
Pri francoskih kartah (Iskrivih kartah) sta srce in karo rdeče barve

11. Kakšne so besede v francoščini za srce, karo, pik in križ?
Besede v francoščini za različne vrednosti in znake kart so: srce – coeur, karo – carreau, križ – trefle (deteljica) in pik – pique (vrh kopja).

Križ se v francoščini imenuje trefle (deteljica), kar velja tudi za iskrive karte
Križ se v francoščini imenuje trefle (deteljica), kar velja tudi za iskrive karte

12. Koliko kart šteje snop?
Snop šteje 52 ali 32 kart (za nekatere igre dodajajo še figuro jokerja).

13. Čemu ustreza številka 52?
Številka 52 ustreza 52 tednom v letu.

14. Kaj pomenijo štiri barve?
Štiri barve pa pomenijo štiri letne čase.

Barva pik v Iskrivih kartah (francoskih kartah) pomeni enega od letnih časov
Barva pik v Iskrivih kartah (francoskih kartah) pomeni enega od letnih časov

15. Koliko šteje vsak od letnih časov v zvezi s tedni?
Vsak letni čas šteje 13 tednov, od tod štirikrat po trinajst kart.

16. Kaj ima vsaka serija (snop)?
Vsaka serija kart ima po tri figure, po enega asa in po devet kart s številkami od 2 do 10.

17. Kje vse uporabljamo karte, če gre za igre na srečo oziroma prerokovanje?
Karte uporabljamo pri igrah na srečo: pasjansi, bridžu, vistu, pokru, remiju, kanasti, šnopsu, ajncu, črnemu petru, če naštejemo samo najbolj znane, in za prerokovanje usode.

18. V kateri državi je bilo sredi 18. stoletja zelo razširjeno prerokovanje s kartami?
To je bilo zelo razširjeno v Franciji sredi 18. stoletja.

19. Kaj predstavljajo liki na francoskih kartah, če gre za prerokovanje z njimi?
Liki na francoskih kartah pa predstavljajo določene osebe.

20. Kaj predstavlja četverica kraljev?
Četverica kraljev predstavlja kralje nekdanjih velikih kraljestev: francoskega, židovskega, rimskega in grškega.

21. Kdo je srčni kralj?
Srčni kralj je Karel Sedmi (nekaj časa Karel Veliki).

22. Kdo je pikov kralj?
Pikov kralj je David.

23. Kdo je karov kralj?
Karov kralj je Cezar.

24. Kdo je križev kralj?
Križev kralj je Aleksander Veliki.

25. Kdo je srčna kraljica (dama)?

Srčna kraljica je Judita (slavna židovska junakinja).

26. Kdo je pikova kraljica (dama)?
Pikova kraljica je Atena Palada.

27. Kdo je karova kraljica (dama?

Karova kraljica je Rahela (svetopisemska oseba)

28. Kdo je križeva kraljica (dama)?
Križeva kraljica je Marie d’Anjou, žena Karla Sedmega, nekaj časa Ivana Orleanska.

29. Kdo je srčni fant (Janez)?
Srčni fant (Janez) je Lahire (eden najbližjih sodelavcev Jeanne d’Arc).

30. Kdo je pikov fant (Janez)?
Pikov fant je Hogier (legendarni vitez Karla Velikega).

31. Kdo je karov fant (Janez)?
Karov fant je Hektor (trojanski junak).

32. Kdo je križev fant (Janez)?
Križev fant (Janez) je Lancelot (vitez iz omizja kralja Arturja).

33. Kaj vidimo na nemških kartah?
Na nemških kartah vidimo liste, kraguljčke, srce in želod.

34. Kaj vidimo na italijansko-španskih?
Na italijansko-španskih vidimo čaše, sablje, denar in palice.

35. Katere karte so v 17. stoletju izumili v Veliki Britaniji?
V 17. stoletju so v Veliki Britaniji izumili karte z dvema glavama, takšne, kot so še sedaj.

36. Kdo je bil upodobljen na igralnih kartah, s katerimi so se zabavali med revolucijo v Franciji leta 1789?
Med revolucijo v Franciji, leta 1789, so se zabavali s kartami, na katerih so bili upodobljeni Platon, Kato, Brut ter boginje vrline in poštenja. Seveda so te karte kaj kmalu prešle v pozabo.

37. S katerimi motivi so se pojavljale karte skozi čas?
V teku stoletij so se pojavile karte z vzgojnimi motivi, z motivi iz zemljepisa, zgodovine, filozofije, znanih slovenskih oseb (literati, kiparji, matematiki …) in celo iz gastronomije.

38. Kakšen motiv imajo upodobljene taboriščne karte, ki jih je ustvaril arhitekt Peter Kobe?
Nekaj posebnega so bile tudi taboriščne karte, ki jih je z motivi iz taborišča ustvaril naš arhitekt Peter Kobe.

Vir: Dnevnik. 2006. Igralne karte. [Online].
Razpoložljivost: https://www.dnevnik.si/193183 (13. 12. 2022).

39. Kdo sta dala idejo za iskrive karte, ki so nastale na ŠC Kranj, če je šlo za projekt PanUP?
Iskrive karte so nastale po idejni zasnovi Marka Arneža in Polonce Hafner s Šolskega centra Kranj v okviru projekta PanUP.

Iskrive karte (figure), ki so nastale na ŠC KRAJ
Iskrive karte (figure), ki so nastale na ŠC KRAJ

40. Kako se je je lotil izdelave iskrivih kart slikar in ilustrator Ciril Horjak?
Slikar in ilustrator Ciril Horjak, velik občudovalec Hinka Smrekarja, risarja, ki je s svojim “slovenskim tarokom” navdihnil tudi idejne snovalce na ŠC Kranj, se je z izjemno poglobljenostjo lotil upodobitev znanih osebnosti iz kulturno-zgodovinske preteklosti.

41. S katerim namenom so pripravili iskrive karte na ŠC Kranj?
Karte so pripravili na ŠC Kranj z namenom, da bi igralce nenehno opozarjale na nemirnega duha izbranih osebnosti, njihovo zvedavost in vztrajnost. Svetujejo, da bodite iskrivi pri preizkušanju starih in izumljanju novih iger s kartami!

Dijaka iz razreda 2.A (SESGŠ, ŠC Kranj)ob figurah, ki predstavljajo iskrive karte
Dijaka iz razreda 2.A (SESGŠ, ŠC Kranj) ob figurah, ki predstavljajo iskrive karte

Francoske igralne karte

Francoske karte, npr. Iskrive karte se ločijo med seboj po številki karte (vrednosti karte) in po znaku karte (simbolu karte), kar vse skupaj predstavlja figuro karte, npr. karovega Janeza (Slika 1).

Igralna karta je običajno iz tršega kartona (plastike). Uporablja se pri igrah s kartami. Imamo sprednjo stran, ki predstavlja različne igralne figure, ki jih sestavljajo barve kart (pik, srce, karo, križ) in številke ali črke kart npr. K, Q, J, A, 2, 3 … Zadnja stran je pri celem kompletu enaka (Slika 1).

Številka ali  črka karte, barva karte, figura karte (Iskrive karte)
Slika 1: Številka ali črka karte, barva karte, figura karte (Iskrive karte)

Francoske karte (angloameriške karte) t.i. klasične (navdne) karte (Iskrive karte) vsebujejo po 13 kart v vsaki barvi: A (as 1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J (fant, poba), Q (dama, kraljica), K (kralj). Ker imamo naslednje 4 barve: križ, pik, srce in karo je vseh klasičnih kart 52 (Slika 2). Kompletu je dodanih tudi nekaj joker. Pri Iskrivih kartah je to 5 jokerjev. Vseh iskrivih kart v kompletu je 57 kart. V opisanem primeru gre za t.i. popolni (ali veliki) francoski komplet oziroma angloameriški komplet. Obstaja tudi mali francoski komplet z 32 kartami, ki vsebuje po osem kart v vsaki barvi; 7, 8, 9, 10, J (fant, poba), Q (dama, kraljica), K (kralj), A (as, 1). Ta paket je uporaben za igro s kartami preferans.

Iskrive karte
Slika 2: Iskrive karte v avli Šolskega centra (ŠC) Kranj

web counter