OSEL

Igra s kartami Osel je odlična za tri ali več igralcev, saj je hitra in zelo zabavna.

Igro s kartami igra, npr. 5 dijakinj, zato imamo v igri 5 vrst kart, ki so enakih vrednosti in enega jokerja. Npr. v našem primeru smo imeli v igri 5 vrednosti kart, in sicer: 4 ase, 4 janeze, 4 dame, 4 kralje in 4 desetke in jokerja.

Na začetku igre karte dobro premešamo. Mešalec kart dobi 5. karto.

Cilj igre je, da zberete vse štiri vrste kart enakih vrednosti. Dajte naprej karto, ki jo ne želite zbirati. Karte krožijo v smeri urnega kazalca. Ko boste zbrali vse karte, dajte roko na mizo. Ostali igralci morajo prav tako postaviti svoje roke. Tisti, ki je zadnji dobi črko, pri čemer začnemo z O. Ko Ko bo nekdo zbral vse štiri črke, torej OSEL, je postal osel :).

Pri igri smo uporabljali Iskrive karte, ki so nastale leta 2019 na ŠC Kranj.


web counter