NEPRAVI BRIDŽ

1. Koliko kart potrebujemo?
En paket s 56 kartami, vključno s 4 jokerji. Igro pa lahko naredimo bolj zabavno in uporabimo dva paketa kart, torej 112.

2. Koliko igralcev lahko igra? Koliko je lestvic, če igramo s 56 kartami oziroma 112 kartami?
Običajno igrajo 4 igralci. Uporabimo lahko dva kupčka, lahko tudi več.

Lestvice so 4, če igramo s 56 kartami oziroma 8, če igramo s 112 kartami.

3. Koliko kart dobi vsak igralec, če igrata 2 igralca?
Vsak igralec dobi dva kupčka po 5 kart, torej skupaj 10.

Kupček na mizi nas upočasni, saj se ga moramo znebiti čimprej. To pa je nemogoče, če je karta, ki jo obrnemo prvo, npr. kralj. Da bi lahko tega kralja vstavili v lestvico, moramo najprej s kartami iz roke zgraditi celotno lestvico.

4. Kako se igra začne?
Vsak igralec si izbere enega izmed dveh kupčkov, pri čemer enega prime v roke. Obrnemo vrhnjo karto iz kupčka na mizi, da jo vidimo. Igra se začne!

6. Kaj je s preostalimi kartami, ki so ostale?
Ostale karte po želji vlečemo iz kupa in jih, če so koristne, takoj uporabimo ali pa nekaj časa zadržimo.

7. Kako je z vzemanjem kart iz kupa in »odvrženjem«?
Z vzemanjem kart iz kupa je sledeče. Ko smo na vrsti, moramo preden začnemo z vstavljanjem kart v lestvico na mizi, pogledati, da imamo v roki 5 kart. Npr. igralec, ki ima samo 2 karti, povleče 3 karte. Npr. igralec, ki je imel 4 karte, povleče 1 karto. Npr. igralec, ki ima 5 kart, ne vzame nobene.

Kar se pa tiče metanja oziroma »odvrženja« kart na kup pa velja, če igralec misli, da mu
katera karta ta trenutek ne koristi, lahko eno karto na krog odvrže, ni pa nujno.

8. Kaj igro še bolj oteži?
Igro lahko igramo na več načinov, če igramo s 110 kartami.

Lahko igramo s sodelovanjem, kar pomeni, da igralec, ki ima v kupčku na mizi na primer pikovo trojko in gradi lestvico s preostalimi igralci lahko brez problema vstavi karto v lestvico, saj mu njegov soigralec, ki ima ravno tako pikovo trojko ampak v kupčku v rokah tega mesta s svojo karto ne bo zasedel.

Lahko pa jo igramo brez sodelovanja in le na zmago posameznika, kar pa bi v istem primeru pomenilo, da bi soigralec enako karto položil v lestvico in bi nato igralec moral z gradnjo lestvice začeti ponovno. Pri 56 kartah pa je igra mešanica sodelovanja in nesodelovanja.

9. Kaj je vloga jokerjev?
Jokerji predstavljajo katero koli karto, ki jo potrebujemo, da zapolnimo oziroma dopolnjujemo lestvico in so najbolj koristna karta. Če je recimo joker na mestu karove 6-ke in ima igralec v kupčku v rokah ali v kupčku na mizi karovo 6-ko, potem jo lahko vstavi v lestvico in v zameno vzame jokerja in ga uporabi naprej.

10. Kdo je zmagovalec?
Zmagovalec je igralec, ki se prvi “znebi” vseh kart iz obeh kupčkov.

11. Koliko časa vzame ena igra?
Igra nima neke časovne omejitve, saj je odvisna od števila igralcev in kart, ki jih dobijo.

Primer igranja Bridža, če sta igralki Kaja in Maja

1. Koliko kart dobi vsak igralec?
Vsak igralec dobi po 10 kart (Slika 1).

Vsak igralec dobi po 10 kart
Slika 1: Vsak igralec dobi po 10 kart

2. Kaj stori posamezni igralec z dvema kupoma kart po pet na vsakem kupu?
En kup kart vzame v roke. Na drugem kupu pa 1 karto privzdignemo (Slika 2).

En kupček kart vzamemo v roke, privzdignemo tudi vrhnjo karto na kupčku, ki je "zaprt"
Slika 2: En kupček kart vzamemo v roke, privzdignemo tudi vrhnjo karto na kupčku, ki je “zaprt”

3. S čim je Kaja odprla lestvico?
Kaja je odprla lestvico z jokerjem, ki ga je imela obrnjenega na svojem kupčku (Slika 3).

Slika 3: Kaja je odprla lestvico z jokerjem

4. Kaj je obrnila navzgor na svojem kupčku?
Na svojem kupčku je obrnila 1 karto navzgor (Slika 4).

Na svojem zaprtem kupčku je Kaja obrnila 1 karto navzgor
Slika 4: Na svojem zaprtem kupčku je Kaja obrnila 1 karto navzgor

5. Kaj Kaja odloži iz svojih kart v roki na skupni kupček?
Kaja nekoristno karto odloži iz svojih kart v roki na skupni kupček (Slika 5).

Kaja-nekoristno-karto-odloz-kart-roki-skupni-kupcek
Slika 5: Kaja nekoristno karto odloži iz svojih kart v roki, na skupni kupček

6. Kaj Maja odloži na skupni kupček?
Maja eno svojih kart odloži na skupni kupček (Slika 6).

Maj eno svojih kart odloži na skupni kupček.
Slika 6: Maj eno svojih kart odloži na skupni kupček.

7. Kaj vzame Kaja, da bi imela dovolj kart?
Kaja vzame 1 karto, ker jih ima v roki samo 4, da jih dopolni do 5 kart (Slika 7).

Kaja vzame 1 karto, ker jih ima v roki samo 4, da jih dopolni do 5 kart
Slika 7: Kaja vzame 1 karto, ker jih ima v roki samo 4, da jih dopolni do 5 kart

8. Kaj Kaja odloži na skupni kupček?
Kaja odloži na skupni kupček 1 nekoristno karto (Slika 8).

Kaja odloži 1 nekoristno karto na skupni kupček
Slika 8: Kaja odloži 1 nekoristno karto na skupni kupček

9. Kako Maja tvori svojo prvo lestvico?
Maja vzame 1 karto. Jokerja položi na mizo, da bi začela tvoriti lestvico. Joker predstavlja pikovega asa, ki predstavlja številko 1. Doda še pikovo dvojko in pikovo trojko. Maja vzame še eno karto iz skupnega kupa (Slika 9).

Maja tvori svojo prvo lestvico
Slika 9: Maja tvori svojo prvo lestvico

10. Kaj stori Kaja v naslednji potezi?
Kaja iz skupnega kupa vzame še eno karto. Iz svoje roke pa odloži 1 karto na kup, kjer so vidni znaki in barve kart (Slika 11).

Maja vzame in odloži 1 karto
Slika 11: Maja vzame in odloži 1 karto

11. Kaj mora storiti Maja, če ima premalo kart v roki?
Maja mora vzeti iz kupa še 3 karte, da bo imela v roki 5 kart. 1 karto odloži na kup za odlaganje (Slika 11).

Maja vzame še 3 karte
Slika 12: Maja vzame še 3 karte in 1 odloži na skupni kup

12. Kaj se nadaljuje?
Nadaljuje se vzemanje kart iz kupa in odlaganje 1 karte na kup, kar se ponovi 3-krat, kar izvajata obe igralki.

13. Kaj stori Kaja Maji, če 1 karto doda k Majini lestvici?
Kaja 1 karto vzame, doda pikovo štirko k lestvici Maje. 1 karto vzame iz skupnega kupa (Slika 13).

Kaja doda 1 karto Maji
Slika 13: Kaja doda 1 karto Maji. Vzame 1 karto iz skupnega kupa.

14. Kaj doda Maja k svoji lestvici?
Maja doda pikovo petko k svoji lestvici. 1 karto vzame iz skupnega kupča.

15. Koliko kart vzame Kaja iz skupnega kupa, da ima v roki 5 kart?
Kaja iz skupnega kupa vzame 2 karti, da ima v roki 5 kart.

16. Zakaj Maja lahko vzame jokerja, ki ga ima Maja?
Kaja pikovega asa doda k majini lestvici, da lahko vzame jokerja. Jokerja doda k svoji lestvici. Vzame tudi 1 karto iz skupnega kupa (Slika 14).

Kaja zamenja pikovega asa za jokerja na majini lestvici
Slika 14: Kaja pikovega asa zamenja za jokerja na majini lestvici. Jokerja položi k svoji lestvici

17. Ali je Maja začela tvoriti novo lestvico s karovim asom, ki pomeni 1?
Maja vzame 1 karto. Maja je začela tvoriti novo lestvico s karovim asom, ki predstavlja 1. Maja 1 karto položi na skupni kupček (Slika 15).

Maja začne tvoriti novo lestvico, kajti dobila je karovega asa
Slika 15: Maja začne tvoriti novo lestvico, kajti dobila je karovega asa

18. Kaj stori Kaja v naslednji potezi, če tvori svojo lestvico še naprej?
Maja vzame 2 karti. Jokerja doda k svoji lestvici. Izloči 1 karto na skupni kup (Slika 16).

Maja doda k svoji lestvici jokerja
Slika 16: Maja doda k svoji lestvici jokerja

19. Ali je Maja začela tvoriti novo lestvico s križevim asom, ki pomeni 1?
Maja vzame 1 karto. Maja je začela tvoriti novo lestvico s križevim asom, ki predstavlja 1. Maja 1 karto položi na skupni kupček.

20. Kaj stori Kaja v naslednji potezi?
Kaja vzame 2 karti. Doda srčevega asa k svoji lestvici. Izloči 1 karto.

21. Kaj igralki nekaj potez ponavljata?
Igralki nekaj potez ponavljata vzemanje po 1 karto in odlaganje 1 karte na skupni kup.

22. V katerih barvah Kaja naprej tvori svojo lestvico?
Kaja vzame 1 karto, doda k svoji lestvici srčevo dvojko in še eno srčevo karto. 1 karto izloči.

23. Kaj stori Kaja, ko zmanjka kart za vzemanje?
Kaja obrne karte na hrbet, ko jih zmanjka za vzemanje. Te karte dobro premeša (Slika 17).

Ker ni več skupnega kupa, Kaja vzame karte, jih dobro premeša in vrne kup, ki je obrnjen s hrbtom navzgor
Slika 17: Ker ni več skupnega kupa, Kaja vzame karte, jih dobro premeša in vrne kup, ki je obrnjen s hrbtom navzgor

24. Koliko kart vzame Maja?
Kaja vzame 1 karto in tvori z eno izmed srčevih kart svojo lestvico (Slika 18).

Kajina srčeva lestvica
Slika 18: Kajina srčeva lestvica

25. Zakaj Kaja vzame jokerja?
Kaja vzame jokerja, ki ga je zamenjala s srčevo osemko (Slika 19).

Slika 19: Kaja zamenja srčevo sedemko za jokerja
Slika 19: Kaja zamenja srčevo sedemko za jokerja

26. Kateri dve karti Kaja doda k lestvicama?
Kaja doda jokerja k majini lestvici križev. Doda še križevo trojko. Eno karto odloži na skupni kup.

27. Kako je Maja zmagala igro?
Maja tvori lestvico kar in ostane brez kart. Na ta način je zmagala igro (Slika 20).

Maja je zmagala igro, da je dokončno naredila svojo zadnjo lestvico s karami
Slika 20: Maja je zmagala igro, da je dokončno naredila svojo zadnjo lestvico s karami

web counter