GOLF S ŠESTIMI KARTAMI

Zakaj golf s šestimi kartami
Slika 1: Zakaj golf s šestimi kartami

1. Koliko kart potrebujemo za igranje?
Za igranje potrebujemo 52 kart in 2 jokerja (skupaj 54 kart).

2. Koliko igralcev lahko igra Golf s šestimi kartami?
Igro lahko igrajo največ 4 igralci. V našem primeru bosta igrala 2 igralca.

3. Koliko kart dobi vsak igralec?
Vsak igralec dobi 6 kart (Slika 1).

Vsak igralec dobi 6 kart
Slika 1: Vsak igralec dobi 6 kart

4. Kaj se stori z ostankom kart? Kaj se stori z zgornjo karto.
Ostanek kart se položi na mizo. Zgornja karta se obrne navzgor (Slika 2).

Ostanek kart se položi na mizo. Zgornja karta se obrne navzgor
Slika 2: Ostanek kart se položi na mizo. Zgornja karta se obrne navzgor

5. Kaj stori vsak igralec z dobljenimi kartami?
Vsak igralec zloži v dve vrsti po 3 karte, ki so obrnjene s hrbtom navzgor (Slika 3).

Položijo se v 2 vrsti po 3 karte pri vsakem igralcu
Slika 3: Položijo se v 2 vrsti po 3 karte pri vsakem igralcu

6. Kaj je cilj igre, da zmagaš?
Igralec, ki ima najmanj točk, je zmagal. Počasi odkrivamo karte v toku igre. Ko so vse karte odprte, igralec, ki ima najmanj točk, je zmagovalec.

7. Kdo začne igro?
Igro začne igralec, ki ni delil.

8. Kako se začne igra?
Igralec vzame kateri koli 2 karti na svoji strani in jih obrne, npr. srčevo petko in srčevo dvojko (Slika 4).

Igralec vzame kateri koli dve karti in jih obrne
Slika 4: Igralec vzame kateri koli dve karti in jih obrne

9. Čemu mora slediti vsak igralec, da zmaga, kar je opisano že v 6. točki?
Njegov cilj je, da ima čim manjše število točk iz kart. Zaradi tega želi zmanjšati število točk iz kart na svojem kupu.

10. Katera je 1. možnost igralca, ki je prvi na potezi?
Izbire lahko karto iz kupa za odlaganje. Vzame karto iz tega kupa in jo menja za karto iz njegovih 6 kart, ki jo nato odloži na kup za odlaganje.

11. Katera je 2. možnost?
Če ne stori, kar je zgoraj opisano, jo vzame iz kupa za vzemanje. Če mu ni všeč, jo odloži na kup za odlaganje (Slika 5).

Če igralcu ni všeč karta, ki jo je vzel iz kupa za vzemanje, jo položi na kup za odlaganje
Slika 5: Če igralcu ni všeč karta, ki jo je vzel iz kupa za vzemanje, jo položi na kup za odlaganje

12. Kaj stori 2. igralec, ki je na vrsti po 1. igralcu?
Drugi igralec obrne kateri koli 2 karti iz svojih 6 kart, npr. karovo devetko in srčevo štirko. Ker je srčeva šestka na kupu za odlaganje manjša od njegove karove devetke, jo igralec zamenja (Slika 6).

Igralec 9 zamenja za 6 iz kupa za odlaganje
Slika 6: Igralec 9 zamenja za 6 iz kupa za odlaganje

13. Kaj stori 1. igralec v dani situaciji, če gre za njegovo 2. oziroma skupno 3. potezo?
Zopet je na vrsti 1. igralec. Ker mu je karova devetka velika, vzame karto iz kupa, npr. pikovo 4 (Slika 7).

Igralec je vzel karto iz kupa za vzemanje, npr. pikovo 4, ker mu ni odgovarjala karta iz kupa za odlaganje
Slika 7: Igralec je vzel karto iz kupa za vzemanje, npr. pikovo 4, ker mu ni odgovarjala karta iz kupa za odlaganje

14. Za katero karto lahko igralec zamenja vzeto karto iz kupa? Kaj s tem počne?
Igralec lahko vzeto karto iz kupa zamenja tudi za karte, ki so obrnjene s hrbtom navzgor in ne samo za karte, ki so obrnjene s številko in sliko navzgor. Na ta način svoje karte postopoma odkrije.

15. Kako ravna, če vzame karto s hrbtom navzdol, ki je v njegovih 6 kartah?
Npr. vzame karto s hrbtom obrnjeno navzgor, v 2. vrstici, na desni strani. Na to mesto položi karto, ki jo drži v roki (pikovo štirko) (Slika 8).

Igralec zamenja karto iz svojih 6 kart
Slika 8: Igralec zamenja karto iz svojih 6 kart

16. Kaj stori z vzeto karto?
Vzeto karto pogleda (karova petka). Če je majhne vrednosti, jo lahko postavi na drugo mesto, npr. v 2. vrstico, skrajno levo (Slika 9).

Igralec je karovo petko postavil  v 2. vrstico, skrajno levo, ker mu odgovarja glede vrednosti
Slika 9: Igralec je karovo petko postavil v 2. vrstico, skrajno levo, ker mu odgovarja glede vrednosti

17. Kaj stori igralec, ko zamenja karti iz svojih 6 kart?
Vzame karto, ki jo je zamenjal iz svojih 6 kart (srčeva devetka). Ker igralcu ne odgovarja glede vrednosti, jo odloži na kup za odlaganje (Slika 10).

Vzeto karto (srčevo devetko) lahko zopet menja na svojih 6 kartah ali jo vrže na kup za odlaganje
Slika 10: Vzeto karto (srčevo devetko) lahko zopet menja na svojih 6 kartah ali jo vrže na kup za odlaganje

18. Kaj stori igralec, ki potegne iz kupa karto z visoko vrednostjo, npr. srčevega Janeza?
Če igralec v 5. skupni potezi povleče npr. karovega Janeza (karta z visoko vrednostjo), jo bo odvrgel na kup za odlaganje (Slika 11).

Igralec je potegnil visoko karto (karov Janez), zato jo bo položil na kup za odlaganje
Slika 11: Igralec je potegnil visoko karto (karov Janez), zato jo bo položil na kup za odlaganje

19. Zakaj je kralj v igri Golf s šetimi kartami koristen?
Kralj je v igri Golf s šestimi kartami koristen, ker ima 0 točk. Menjamo ga npr. za štirko.

20. Kam postavimo štirko?
Štirko postavimo v 2. vrstico, skrajno desno. Dobili smo pikovo dvojko.

21. Kam postavimo križevo dvojko?
Križevo dvojko postavimo v 1. vrsto, na sredino, če gre za 6 kart igralca.

22. Katero karto dobimo?
Dobimo križevo sedemko, ki nam ne koristi, zato jo odvržemo na kup za odlaganje.

23. Kaj dobi igralec za zaključek igre?
Igralec za zaključek igre dobi karovega asa, ki je vreden 1 točko. Karovega asa zamenja za karto v sklopu 6 kart. Pridobljeno karto odloči na kup za odlaganje. Vse karte ima obrnjene navzgor (Slika 12).

Igralec je karovega asa zamenjal za karto v sklopu 6 kart. Vse karte ima obrnjene navzgor
Slika 12: Igralec je karovega asa zamenjal za karto v sklopu 6 kart. Vse karte ima obrnjene navzgor

24. Ali je igra zaključena, če je drugi igralec obrnil vse karte navzgor, medtem ko prvi igralec ima še vedno 2 karti obrnjene s hrbtom navzgor?
Ne. Prvi igralec ima zadnjo možnost, da karte obrne navzgor (Slika 13).

Na koncu ima npr. 1. igralec še zadnjo možnost, da obrne karte s slikami navzgor
Slika 13: Na koncu ima npr. 1. igralec še zadnjo možnost, da obrne karte s slikami navzgor

25. Kaj stori prvi igralec?
Vzame karto iz kupa (pikov as), ki ga zamenja za karto izmed njegovih 6 kart. Dobi karovo šestko, ki jo lahko zamenja za karto izmed 6 kart ali vrže na kup.

26. Kaj stori na koncu 1. igralec, če ima še neodkrito karto?
Če ima še neodkrito karto, jo odkrije (Slika 14).

Na koncu igre, je potrebno neodkrite karte, odkriti
Slika 14: Na koncu igre, je potrebno neodkrite karte, odkriti

27. Kaj se stori, ko je igra zaključena?
Ko je igra zaključena, se seštejejo točke.

28. Kako se seštevajo točke pri igri Golf s šestimi kartami?
Če imamo dve karti istih vrednosti eno nad drugo, je to 0 točk. As je vreden 1 točko. Karte od 1 do 10 so vredne toliko, kolikor piše na njih. Dama in Janez sta vredna 10 točk. Kralj je vreden 0 točk. Joker je vreden 2 točke (Slika 15).

Dve karti enakih vrednosti, različnih slik ali figur ena nad drugo štejeta 0 točk
Slika 15: Dve karti enakih vrednosti, različnih slik ali figur ena nad drugo štejeta 0 točk

28. Koliko točk ima 1. igralec?
Prvi igralec ima 7 točk (Slika 16).

Prvi igralec ima 7 točk
Slika 16: Prvi igralec ima 7 točk

29. Koliko točk ima 2. igralec?
Drugi igralec ima 7 točk (Slika 17).

Drugi igralec ima 7 točk
Slika 17: Drugi igralec ima 7 točk

30. Kakšen je končen rezultat obravnavane igre?
Končni rezultat te igre je neodločen.

GOLF S ŠESTIMI KARTAMI ONLINE

Za Golf s šestimi kartami online kliknite tukaj (namestitev je možna na mobilni telefon, tablico …). Gre pa za android aplikacijo!


Vir:
https://youtu.be/d1fr4aU7gYw