Arhivi Kategorije: Etape

SADJE IN MED: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI BRNIK —MOJSTRANA

TISKANJE ZA STOJNICO APLE-ADRIA 2024: | LEVI VELIK PLAKAT PDF | DESNI VELIK PLAKAT PDF | MIZNI PLAKAT PDF | NAGRADNI LISTIČI NA MIZI DOCX |

RAZISKOVALNA NALOGA: SADJE IN MED: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI BRNIK-MOJSTRANA | DOCX | PDF | REGIJSKO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV 2024 | POWERPOINT | KAJ POVEDATI V PP? | POVZETEK RAZISKOVALNE NALOGE

Nala Teršek in Polona Cankar sta predstavili raziskovalno nalogo na 33. srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Gorenjske. Dogodek se je odvijal v četrtek, 28. 3. 2024 na Biotehničnem centru Naklo. Dijakinji sta dosegli 2. mesto v kategoriji Ekonomija in turizem.

SADJE IN MED: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI BRNIK-MOJSTRANA (REKLAMNI VIDEO) | WMV POVEZAVA |

OKUSNI ZAKLADI: GLASOVANJE ZA NAJSPOT 2024


KLIKNITE ZA PDF FORMAT, ČE GRE ZA PLAKAT: SADJE IN MED: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI BRNIK-MOJSTRANA

ZASTAVICA: SADJE IN MED: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI BRNIK-MOJSTRANA | DOCX |

BROŠURA SADJE IN MED: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI BRNIK-MOJSTRA

MEDENI KRUHEK: Ročno oblikovanje figurativnega peciva iz medenega testa ali odtisnjenega s pomočjo lesenega modela (Cirila Šmid, Na kresu 8, 4228 Železniki, Slovenija, tel.: 04/510 14 10, gsm: 041/95 26 88, drazgoski.kruhki@gmail.com | PDF ZGIBANKA |

REZULTATI ZAŠČITENI Z GESLOM | XLSX |

SLIKE: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI

Stenski koledar 2024: Sadje in med: Okusi Iskrive pešpoti Brnik-Mojstrana (32,67 cm X 46,2 cm) | PDF | DOCX |

1. Sadjarstvo Markuta

Sadjarstvo Markuta — sadje izpod Storžiča

Ribezova domača marmelada

Naravoslovni dan: Sadjarstvo Markuta

Ponudba Sadjartstva Markute

2. Kmetija Matijovc, Podbrezje

Kmetija Matijovc

Turistična kmetija Matijovc (uradna stran) -> Ponudniki domačih pridelkov in izdelkov

Turistična kmetija Matijovc Facebook

Matijevčev naravni jabolčni sok

3. Šolski čebelnjak, SESGŠ, ŠC Kranj

Več o Šolskem čebelnjaku, SESGŠ, ŠC Kranj

4. Cirila Šmid

Cirila Šmid – izdelovanje Dražgoških kruhkov

5. Kralov med, Selo pri Bledu

5. Kralov med

Čebelarstvo Ambrožič apiturizem

21. mednarodni festival Več znanja za več turizma: Okusni zakladi

Časovnica obiskov za snemanje videospota, 28. 9. 2023

Prijavnica

Pano za stojnico 200 x 250

QR Coda Iskriva pešpot

Slike: Okusi Iskrive pešpoti

NAGRADNA IGRA SADJE IN MED: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI BRNIK-MOJSTRANA

KLIKNITE ZA PDF FORMAT, ČE GRE ZA NAGRADNO IGRO: PLAKAT: SADJE IN MED: OKUSI ISKRIVE PEŠPOTI BRNIK-MOJSTRANA

ZIP DATOTEKA ZA ZGORNJE SLIKE

Znam, torej veljam! – 16. maj 2024

Napake robota Argine

Zdravo!

Žal mi je, da ste imeli z našo igro nezadovoljivo izkušnjo.

Ne pozabite, da je Argine še vedno umetna inteligenca, ki ni popolna.
V nekaterih situacijah se lahko njegovo vedenje zdi nelogično, nekatera njegova dejanja pa so lahko precej zmedena.
Ker se Argine nenehno izboljšuje, bi morali biti takšni pojavi redki.

Kadarkoli imate kakršne koli dvome glede posla, vedite, da imate možnost prijaviti posel.
Ko je vaša igra končana, vam bodo prikazani rezultati igre.
Na spodnji levi strani zaslona lahko vidite gumb »Prijavi posel«.
Samo izberite pravo fazo igre in nadaljujte s poročilom.

Do svojih starejših ponudb lahko dostopate tudi s klikom na rezultate.
Na dnu zaslona boste imeli možnost »Prijavi posel«.

Funkcija »Prijavi posel« je edini način za pravilno poročanje o nepravilno odigranih poslih.
Tako naša razvojna ekipa od vas prejme napredne podatke
(kodiranje, odgovorno za težavo, vrsta turnirja, na katerem se je pojavila, itd.).

Poročanje o težavi na ta način ne zagotavlja, da bo težava takoj odpravljena, vendar naj vam zagotovim, da vsa poročila, narejena s to funkcijo, pregledajo naši razvijalci in lahko vodijo do implementacije, ki prepreči težavo v prihodnjih posodobitvah.

Vendar se v večini primerov izkaže, da ima Argine prav, zato vas vabimo, da poskusite znova in poskusite razumeti, kako deluje vaš partner.
Ta članek vam lahko da nekaj namigov, da razumete, zakaj se ne razumete:
▶️ funbridge.com/bridge-artificial-intelligence

Dober način za razumevanje Argine je prikaz pojavnih nasvetov za ponudbe.

To storite tako, da sledite tem korakom:
Odprite svojo začetno stran Funbridge.
Kliknite na ⚙️ Nastavitve.
Kliknite igralno mizo, zaslon in ergonomijo.
Preverite pojavno okno Prikaži z nasveti za ponudbe.

Upam, da vam bodo moji odgovori pomagali.
Če lahko še kaj storim za vas, mi prosim sporočite.

Imej lep dan!
Monika
Podpora strankam Funbridge

Monica (Funbridge)

Jul 13, 2023, 07:14 GMT+1

Hello!  

I am sorry you had an unsatisfying experience with our game. 

Please, remember that Argine is still an artificial intelligence that is not perfect.  
In some situations, its behavior may seem illogical, and some of its actions might be quite confusing.  
As Argine is being continuously improved, such occurrences should be infrequent.  

Whenever you have any doubts in regards to the deal, please know that you have an option to report a deal.  
Once your game is over, you will be presented with your game results.  
At the bottom left side of the screen, you can see the “Report deal” button.  
Just choose the right game phase and proceed with the report.  

You can also access your older deals just by clicking on the results.  
At the bottom of the screen, you will have an option to “Report deal”.  

The “Report deal” feature is the only way to correctly report incorrectly played deals.  
This way our development team receives from you the advanced data
(the coding responsible for the issue, the type of tournament in which it occurred, and so on).  

Reporting the issue this way will not guarantee that the issue will be fixed right away, however, let me ensure you that all reports done through this feature are reviewed by our developers and might lead to implementation preventing the issue in the future updates to come.  

However, in the majority of cases, it turns out that Argine is right, so we invite you to try again by trying to understand how your partner works. 
This article could give you some clues to understand why you don’t get along:  
▶️funbridge.com/bridge-artificial-intelligence 

A good way to understand Argine is to bring up the pop-up bidding tips. 

To do so, follow these steps:

  • Open your Funbridge start page.
  • Click on ⚙️ Settings.
  • Click on Game table, display and ergonomics.
  • Check Display pop-up window with bidding tips. 

I hope my answers will help you. 
If there is anything else that I can do for you, please let me know.  

Have a nice day! 

Monica
Funbridge Customer Support

Iskriva pešpot: Kranj-Poljane-Škofja Loka-Kranj (Varianta 1)

GPX sled

GPX sledi po delih (Kranj-Tomaž-Visoko-Škofja-Loka-Kranj):

1. Kranj-Sv. Tomaž (razdalja 16,1 km, najmanjša nadmorska višina 356 m, največja nadmorska višina 820 m, skupni vzpon 822 m, skupni spust 573 m, prenočišče: Apartmaji Pr Smolet, Sv. Tomaž 10, 4227 Selca, GSM +386 41 821 596)
2. Sv. Tomaž-Visoko (razdalja 16,7 km, najmanjša nadmorska višina: 383 m, največja nadmorska višina 870 m, skupni vzpon: 245 m, skupni spust 503 m, iskriva karta: Ivan Tavčar, prenočišče: Apartments Cvetje v Jeseni, Visoko pri Poljanah 2, 4220 Škofja loka, GSM: +386 41 816 744)
3. Visoko-Škofja Loka (razdalja 14,1 km, najmanjša nadmorska višina 360 m, največja nadmorska višina 660 m, skupni vzpon 514 m, skupni spust 535 m, prenočišče: Hotel Zamorc, Studenec 27, 4220 Škofja Loka, GSM: +386 31 275 301)
4. Škofja Loka-Kranj (razdalja 26 km, največja nadmorska višina 715 m, skupni vzpon 993 m, skupni spust 980 m, iskrive karte: Janez Puhar, Janez Bleiweis, Hinko Smrekar, prenočišče: Hostel Cukrarna, Tavčarjeva ulica 9, 4000 Kranj, GSM: +386 51. 788 887)